امروز سه شنبه 18 بهمن 1401 learn.cloob24.com
0

هدف اصلی در این تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری به شمار می آید.در واقع شهرها،عناصر شهری وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند.این تأثیر پذیری تا قبل از پیدایش مادر شهرها و شهرهای بزرگ تقریباً یکسویه بوده و از آن به بعد شهرها نیز در اوضاع اقلیمی فضای پیرامون خود تأثیر گذاشته و تغییرات اقلیمی میکرو را پدید آورده اند به گونه ای که امروزه یک قلمرو اقلیمی خاص به نام ” میکرو کلیمای شهری” ظهور یافته و مطالعات مربوطه تحت عنوان ” آب و هوا شناسی شهری ” مطرح گردیده است.

0

شیشه دوجداره

قبل از تزریق گاز آرگون ابعاد شیشه مورد نظر به دستگاه داده می شود تا میزان گاز تزریقی مشخص گردد. چرا گاز آرگون در داخل شیشه دو جداره تزریق می شود؟ در حالت ایده آل بایستی کلیه نقاط بر روی نیمساز ربع اول و سوم قرار بگیرند. در این مرحله اسپیر ها به صورت یکپارچه و بدون برش در گوشه ها توسط دستگاه های اختصاصی مانند نوار بر روی یکی از شیشه ها قرار گرفته و شیشه جداره خارجی روی آن پرس می شود. نتایج تحقیقات هوی و همکاران (22) نشان داد که بسته به منطقه جغرافیایی، فصل و جهت ساختمان، می توان با استفاده از پوشش های مختلف، دمای سطح خارجی و داخلی را به ترتیب تا 20 و 4.7 درجه سانتی گراد کاهش داد. نتایج تحقیقات امامقلی زاده و سالاری (19) نشان داد، اگر دیوارهای خارجی ساختمان با 5 سانتی متر پشم سنگ عایق کاری و پنجره های دوجداره نصب و موتورخانه هوشمند گردد به ترتیب تلفات حرارتی ساختمان 14 درصد، 11 درصد و مصرف سوخت 23/5 درصد کمتر می شود. با استفاده از شیشه لاکوبل رنگی می توان طرح های مختلفی را روی دیوار شیشه کاری کرد.مانند شیشه طرح لوزی لوزی, در روش شیشه کاری هم مانند ایینه کاری روی دیوار باید شیشه ها با استفاده از دستگاه cnc برش داده شود.

0

فیلتر شنی یا فیلتر آب شنی از ماسه برای فیلتر کردن آب استفاده می کند. آبی که باید تصفیه شود به آرامی از طریق شن و ماسه فیلتر شنی فرو می‌رود و ذرات کثیفی آب را در منافذ ریز ماسه باقی می‌گذارد. این فناوری فیلتر مخصوصاً برای پیش فیلتر کردن تجهیزات ضد عفونی، آماده سازی برای میکرو و اولترافیلتراسیون، سیستم های چرخش، فرآیندهای آب شستشو، سیستم های آبیاری، فیلتراسیون آب حوضه و تمیز کردن آب زیرزمینی مناسب است.

لطفا توجه داشته باشید: فیلتر شنی نمک های محلول آب را فیلتر نمی کند. یک فیلتر شنی فقط می تواند ذرات جامد آب مانند جلبک ها و مواد آلی را فیلتر کند. نمک هایی که در آب حل نمی شوند، مانند نمک هایی که در کودها ظاهر می شوند، می توانند توسط فیلتر شنی از آب فیلتر شوند، البته به شرط اینکه ذرات به اندازه کافی بزرگ باشند.

فیلتر شنی چگونه کار می کند؟

ماسه چگونه آب را فیلتر می کند؟ یک فیلتر شنی به شرح زیر عمل می کند. آب تصفیه نشده در بالای فیلتر شنی توزیع می شود و به آرامی در بستر فیلتر فرو می رود. این بستر فیلتر از ماسه، شن یا یک محیط فیلتر دیگر تشکیل شده است. منافذ کوچک تضمین می کند که ذرات کثیفی قادر به عبور و حفظ ذرات کثیفی نیستند.

0
اولین وسیله آموزش
یکی از راهها و وسایل پرورش کودکان که معمولاً کمتر مورد توجه قرارمی گیرد ولی قبل ازهروسیله وپیش ازهر چیزدیگرمی تواند به اموزش کمک کند نقاشی است.رنگ وتصویربیش ازهرچیزدیگرذهن بچه را متوجه خود می کندودرعین حال وسیله ای است که بچه قبل ازهرچیزمی تواند به خلق ان بپردازد.برای درک رنگ وتصویرکافی است که چشم بببیند وبرای خلق ان کافی است که بچه دست در رنگ کند وان رابر درودیوار یا روی هر چه که دم دستش باشد حتی به سروصورت ولباس خود بمالد.اگر نقاشی عمیق‌ترین وسیله اموزش کودک نباشد می توان گفت یکی ازمهمترین واولین وسیله اموزش اوست.[1]
بررسی نقاشی کودکان
درتحلیل وبررسی اثارکودکان وبزرگسالان،بنای کار می باید براساس شرایط زیست وزندگی اجتماعی شان باشد.تنها اازاین رهگذراست که می توان معلوم کرد زندگی روزانه چه اثری در کار انان بجای گذارده است.درمورد کودکان،این کار اسان است.زیرا کودکان به سادگی از زندگی عادی روزانه وهمچنین از خواست‌ها وارزوهایشان،یعنی زندگی ذهنیشان متأثر می شوند.انها بدون تشویش وهراس انچه را که حس می کنند وبرایشان جالب است وانچه که در سردارند با صداقتی اشکار وساده شرح می دهندوبه روشنترین وجهی استعدادهای نهفته خود را نمایان می سازند.تنها باید به انها کمک کرده تا کمتر تحت تأثیر محیط ساختگی خارج از زندگی خویش قرار گیرد.
اگر کودکی را همراه خود به صحرا یا کوه یا باغ وحش وپارک ببریم وازاو بخواهیم انچه دیده نقاشی کند،نقاشی اودرست برعکس انچه دیده است خواهد بود...ممکن است که کودکان درلحظه اول شکل ظاهری چیزی را در نقاشی نشان ندهند ولی اگربه همان نقاشی درست ودقیق نگاه کنیم مجموعه ای واحداست،وایینه ای است ازروح وواقعیتی از فکر کودک نقاش. درحقیقت می توان گفت که در نقاشی کودکان خود نقاشی مطرح نیست بلکه موضوعی کودک درباره ان نقاشی کرده وتوضیحاتی که درباره ان می دهد،مطرح است واهمیت دارد.[2]
خانه
در نقاشیهای کودکان خانه بیش از هرچیز دیگری کشیده می شود. در شروع کار معمولاً خانه به صورت یک مر بع که بر بالای آن یک مثلث قرار دارد، و سپس دیوارهای اطراف خانه کشیده می شود.
خانه نماد پناهگاه و هسته اصلی و گرمی خانواد ه ایست که ممکن است مورد علاقه یا تنفر کودک باشد. خانه هایی که کودکان ترسیم می کنند ممکن است دارای باغچه و گل و درهای بزرگ و پنجره و پرده‌های رنگین باشد. چنین خانه ای، نماد یک زندگی سعادتمند است که کودک در آن احساس آرامش می کند. بر عکس اگر، خانه ای بدون در ورودی، با دیوارهایی بلند وبه گونه ای منزوی و دور افتاده ترسیم شود معنای متفاوتی پیدا می کند. مثلاً اگراین خانه بین سنین 5 تا 8 سالگی ترسیم شود نشانگر خجالتی بودن کودک و وابستگی شدید او به مادر است. بعد از 8 سالگی نشانگر احساس خود کوچک بینی و تنهایی کودک ود رنوجوانی نشانگر شرم و حیای بیش ازحد، و داشتن احساسات رقیق است.
درخت
بسیاری از روانشناسان از درخت به عنوان موضوعی جهت شناخت شخصیت کودک استفاده کرده اند. برای تجزیه و تحلیل نقاشی درخت باید سه قسمت اصلی آن را مشخص کرد که عبارتند از ریشه، تنه، شاخه و برگها.
ریشه که در زمین فرو رفته و درخت از آن غذا دریافت می کند، نماد ناخود آگاه و فشارهای غریزی است تنه پرثبات‌ترین و مشابه‌ترین عامل به خود کودک است، بنابر این بیانگر مشخصات دایمی و عمیق شخصیت اوست. شاخه‌ها و برگها بیانگر طریق ارتباطی او با دنیای خارج است. مثلاً تنه درخت ممکن است کوتاه یا بلند کشیده شود، بچه‌ها در سنین قبل از دبستان تنه درخت را بلند ترسیم می کنند، ولی بعد ازاین سن، بلند بودن تنه درخت اغلب نشانگر عقب افتادگی فکری و یا بیماریهای عصبی و یا آرزوی بازگشت به دنیای کوچکی و قبل ازمدرسه است. برعکس اگر تنه درخت کوتاه کشیده شود، نشانگر جاه طلبی و بلند پرواز بودن کودک است. تنه درخت ممکن است صاف یا کج کشیده شود که درحالت دوم نشانگر عدم ثبات کودک است. شکل شاخه‌ها و برگها و یا قسمتهای بالای درخت نیز دارای معانی مختلفی است. به عنوان مثال شکل منظم شاخه‌ها نشان می دهد که کودک کمتر به تمایلاتش متکی است و بیشتر به نتیجه گیریهای منطقی دست می زند و یا بالعکس شکل نامنظم و درهم شاخه‌ها بیانگر این است که با کودکی بلغمی مزاج و در خود فرو رفته که آمادگی هیچ گونه تغییر و تحولی را ندارد روبرو هستیم. گاهی نیز درختی که کودک ترسیم می‌کند فاقد شاخه است که این امر نشانگر عدم گسترش استدلال و تفکر منطقی و درگیر بودن فرد با عالم رویاست. برگها نیز برحسب چگونگی ترسیم آن، تعابیر مختلفی دارند. مثلاً ترسیم برگهای منظم ویک شکل مخصوص کودکی است که مسایل را به سادگی می فهمد و قادر به ارتباط با دیگران است. و یا نشان دادن برگها به صورت هاله ای سبز رنگ در اطراف شاخه ها، تمایل کودک به تاثیر گذاری و تسلط بیشتر بر روی محیط را نشان می دهد. برگهای پاییزی و یا برگهای در حال ریخته شدن بیشتر در نقاشیهای نوجوانان و کودکان منزوی دیده می شود. چنین ترسیمی از برگ، مانند هر حرکت پایین رونده دیگر، مبین یاس و سرخوردگی تلقی می شود.
خورشید
خورشید به علت نقش مهمی که بر عهده دارد و نیز تلالو آن، در نقاشیهای بیشتر کودکان دیده می شود. تصویر خورشید بیانگر امنیت، خوشحالی، گرما، قدرت و به نظر بعضی پژوهشگران نماد پدر مطلوب است. وقتی رابطه پدر و کودک خوب است خورشید به طور کامل و در حال درخشیدن نمایش داده می‌شود هنگامی که این ارتباط مطلوب نیست خورشید در پشت کوه ناپدید است ویا به صورت قوسی در افق دیده می‌شود و اگر کودک از پدرش هراس داشته باشد، خورشید به رنگ قرمز تند یا سیاه که مضطرب کننده است ترسیم می شود.
با وجود این نحوه نمایش خورشید – مانند سایر موضوعهای نقاشی ممکن است به حال و حوصله لحظه ای کودک و نه به تفاهم و عدم تفاهم بین کودک و پدر بستگی داشته باشد. بنابراین قبل از هر قضاوت و تعبیری دراین مورد، بهتر است چندین نقاشی یک کودک را مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود آیا این پدیده مرتب تکرار می‌شود یا خیر. وآنگاه به تجزیه و تحلیل آن پرداخت.
حیوانات
اگر کودک به دلیلی جز اینکه،در محیط زندگی حیوانی دیده باشد یا خودش حیوانی داشته باشد یا اصولا حیوانات را دوست داشته باشد، حیوانی را نقاشی کند (معمولاً حیوانات وحشی)ممکن است به دلیل احساس گناه وتقصیری باشد که کودک در موقعیت خاص حس کرده باشد و چون جرأت آن را ندارد که گناه خود را ترسیم کند ترجیح می دهد احساسات وعادات وتمایلات خود را در قا لب تصویر حیوانی نشان بدهد،درست مانند زمان بازی با عروسک هایش که برایش جالب وبسیار جذاب است.،زیرااو می تواند آزادانه هر چه دلش می خواهد از زبان عروسک‌ها یش بیان کند،بی آنکه خود احساس گناه کند.
اتومبیل
درجوامع امروزی ماشین نماد قدرت است وبه همین دلیل درنقاشی‌های کودکان (مخصوصأ) پسرها زیاد دیده می شود.به نظر" لونی" که آزمایش ترسیم ماشین را ابداع کرد،نوجوانان درسن بلوغ از کشیدن تصویر انسان خود داری می کنند.وتصویر ماشین را ترجیح می دهند که خود به خود نشان دهنده وابسته بودن فرد به دنیای خارج و ترجیح دادن زندگی سرد ماشینی بر دنیای انسانهاست.[3]
نماد رنگها در نقاشی
انتخاب رنگ از نظر روان‌شناسی مفهومی بی چون وچرا دارد،ولی برای تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری ازان حتماً باید عامل سن کودک رادر نظر داشت.
در حالت کلی دو گروه رنگ وجود دارد: رنگهای گرم،رنگهای سرد.رنگهای گرم عبارتند از(قرمز،زرد،نارنجی) تحریک کننده سبب فعالیت وجنب وجوش،الهام دهنده روشنی وشادی زندگی ومولد حرکتند،در حالی که رنگهای سرد (سبز،آبی،بنفش)موجد حالتهای انفعالی، سکون، بی حرکتی وتلقین کننده غم واندوه هستند.به نظر کاندینسکی اگر رنگ زرد دریک شکل هندسی قرار گرفته باشد، وقتی به طور مستقیم به آن نگاه شود موجد هیجان،ناراحتی،کوفتگی وبرانگبزاننده حالتی غضبناک می شود.اگر تونالیته این رنگ تشدید شود،ممکن است برای چشم ومغز غیر قابل تحمل باشد.رنگ آبی،بر عکس،انسان را به سوی دقیق شدن در بی نهایت سوق می دهد واگر هر قدر بیشترروشن باشد،انعکاس موجی خودرابیشتر از دست می دهد تا آنجا که به آرامش خاموش رنگ سفید می رسد.
به نظر کاندینسکی رنگ سبز مطلق،آرام بخش‌ترین رنگهاست.این رنگ هیچ انعکاس موجی حاوی شادی ورنج ویا ترس نداردوبه هیچ طرفی درحرکت نیست،بلکه آرام وساکن وراضی از خود است.
رنگ قرمز،رنگی گرم ومنبسط است،بر خلاف رنگ زرد که سبک وسطحی است. قرمزرنگی زنده ودر عین حال پر نیرو ومصمم بهنظر می رسد.
رنگ نارنجی،حرکت رنگ زرد وقدرت رنگ قرمز رادارد ورنگی زنده وچابک است.
بنفش،برعکس، قرمزی است سردشده،یعنی هوسی مهار شده یاانتهای یک رویا،در این رنگ یک احساس درونی غم وتنهایی نهفته است.
رنگ سفید،که مجوع رنگهاست،احساسسکوت می دهد،زیراهمه چیز درآن محو می‌شود.این رنگ در خود حاوی بی نهایت امکانات ورنگی معرف سکوت است،نه مرگ در واقع سفید نماد جوانی وعدمی است قبل از نیست شدن.
به نظر کاندینسکی رنگ سیاه بر عکس نشانگر عدم ونیستی ومانند سکوتی ابدی بدون آینده وامیدی است.بدین معنی که پایان راه یاآن توافقی را می نمایاند که در پایان کامل نطق پدید می اید.
تعادل بین سفید وسیاه در اصل رنگ خاکستری است که نه صداونه حرکتی دارد ودارای سکوتی تسلی ناپذیر است که با سکون سبز که از رنگها ی زنده بوجود آمده تفاوت دارد.[4]
منابع
داداش زاده،کاوه،نقاشی و نوشته‌های کودکان،تهران1373،ص17
همان.ص17ـ30
فراری،انا (1378)نقاشی کودک و مفاهیم ان،ترجمه عبدالرضا صرافان.ص120ـ125.
همان،ص105ـ107
داداش زاده، کاوه، نقاشی و نوشته‌های کودکان، تهران1373،ص17
فراری،انا (1378)نقاشی کودک و مفاهیم ان،ترجمه عبدالرضا صرافان.ص120ـ125
0

در برنامه پاور پوینت هنگامیکه تعداد اسلایدها زیاد می شود، انجام دادن تغییرات یکسان در تمام اسلایدها وقتگیر خواهد بود. همچنین ممکن است که بعضی اسلایدها درست تغییر نکنند و یا جا بمانند. یکی از این نوع تغییرات تغییر یک فونت خاص در تمام اسلایدهاست.

ابتدا در تب Home، از قسمت Editing بر روی فلش کوچک کنار Replace کلیک کنید. حال گزینه‌ Replace Fonts را انتخاب نمایید کرده و در پنجره‌ باز شده در قسمت Replace، فونتی که می‌خواهید در متن شما تغییر کند و در قسمت With فونت جدید خود را انتخاب کنید و در نهایت کلید Replaceرا فشار دهید تا تغییرات اعمال شود. می توانید این کار را چند بار انجام دهید تا به فونت دلخواه برسید. سپس کلید Close را فشار دهید.

0
برای همه شما کاربران عزیز سوالاتی بسیار در زمینه تیرگی واژن (آلت تناسلی زنان) وجود دارد. اینکه علت سیاهی واژن چیست و راههای درمان و رفع تیرگی واژن با استفاده از ماسک ها و روش های خانگی گیاهی کدام است. همانطور که در ادامه این بخش از سلامت نمناک می گوییم تیرگی واژن و اندام تناسلی زنان بنا به علل و دلایل متعددی بروز می کند و به واقع بسیار ناخوشایند است.قبل از آنکه برای درمان و رفع تیرگی واژن (اندام تناسلی زنان) توصیه ای داشته باشیم بهتر است علت را بشناسیم تا با حذف و کاهش این موارد به طور طبیعی طیف رفع تیرگی واژن را سرعت ببخشیم.

رفع تیرگی واژن

1- پوشیدن شلوار تنگ: یکی از مهم ترین و اصلی ترین علل تیرگی پوست واژن استفاده از شلوار و لباس زیر تنگ است.

2-استفاده از ژیلت و یا تیغ کهنه برای اصلاح موهای واژن

3- استفاده زیاد از تیغ و ژیلت برای از بین بردن موهای واژن

4- پیاده روی و راه رفتن زیاد

5- برخی از داروها، با استفاده از برخی داروهای خاص شما متوجه تغییر رنگ پوست واژن خواهید شد که در این صورت با تجویز پزشک برای قطع و یا کاهش دفعات مصرف اقدام کنید.

6- هورمون های و اختلالات هورمونی

7- استفاده از لباس زیر (شورت) پلی استری غیر گیاهی:علاوه بر انتخاب جنس مناسب و ضد حساسیت لباس زیر بایستی روزانه آن را تعویض کنید.

0

آیا پارکینسون درمان قعطی دارد؟

پاسخ قاطع خیر است. البته برخی از روش‌های درمانی برای آن پیشنهاد و پیش بینی شده است. به عنوان مثال بعضی از روش‌های جراحی وجود دارد که در قسمتی از هسته مغز الکترود کار می‌گذارند و با این کار، مغز را تحریک می‌کنند. ولی این روش‌ها یک روش درمانی کامل نمی‌باشند و برای همه بیماران جواب نمی‌دهد. بعضی از انواع این بیماری ممکن است به درمان جراحی پاسخ داده و بهتر شوند؛ بنابراین بهتر است با روش‌های درمان دارویی با این بیماری مدارا کرد و در مسیر درمان با بیمار همراه شد و سعی کنیم عملکرد او را حفظ کنیم.

برای درمان بیماری پارکینسون از متدهای درمانی مختلفی استفاده می شود و به علت پیشرونده بودن سیر بیماری و کاهش تدریجی عملکرد فرد، توانبخشی این بیماران و بویژه کاردرمانی به عنوان عضوی از تیم درمان حائز اهمیت است.

این بیماری در حال حاضر غیرقابل علاج محسوب می شود. ولی علایم آن با درمان، قابل تسکین یا کنترل است. این بیماری طول عمر را چندان کاهش نمی دهد. تحقیقات علمی یافتن علل و درمان این بیماری ادامه دارد و امید می رود که درمان های موثر و در نهایت علاج بخش برای آن ارایه شوند. تحقیقاتی که به بررسی پیوند بافت جنینی برای درمان این اختلال پرداخته اند نویدبخش درمان موثری در آینده بوده اند. با این درمان به نظر می رسد سلول های جدید تولیدکننده دوپامین در مغز با پیوند بافتی جنینی تشکیل شوند.

1- مراجعه به یک متخصصص فیزیوتراپی

برای جلوگیری از پیشرفت پارکینسون و علائم آن باید به یک متخصص فیزیوتراپی مراجعه کنید. هنگامی که متخصص فیزیوتراپی شرایط شما را به صورت کامل مورد برسی و ارزیابی قرار داد، یک برنامه درمانی اختصاصی، به شما ارائه خواهد داد. این ارزیابی شامل مطرح کردن سوالات متعدد درباره نحوه تاثیرگذاری بیماری پارکینسون بر زندگی روزمره بیمار است. علاوه بر این متخصص فیزیوتراپی از آزمایش های مناسب برای بررسی وضعیت، نیرومندی، انعطاف پذیری، نحوه راه رفتن، تعادل، و سایر مسائل مانند آن برای تشخیص بهتر شرایط بیمار استفاده خواهد کرد. متخصص فیزیوتراپی می تواند به شما کمک کند سطح فعالیت عادی خود را تا حد ممکن حفظ نمایید. در این رابطه به شما تمرین های حرکتی و تکنیک های خاص آموزش داده می شود که با انجام آنها می توان با علائم ناشی از بیماری پارکینسون مقابله کرد. در واقع، متخصص فیزیوتراپی می تواند در حوزه های اصلی زیر به بیماران مبتلا به پارکینسون کمک نماید: وضعیت بدن، دامنه حرکتی مفاصل، راه رفتن و چرخش، تعادل، جابجایی و ورزش.

تمرینات ورزشی از اهمیت خاص برای کنترل علائم بیماری پارکینسون برخوردار است. در حالت ایده آل لازم است این تمرین ها به صورت روزانه و پس از مصرف داروهای تجویز شده برای درمان بیماری پارکینسون انجام شود. در این رابطه لازم است به نکات زیر توجه داشته باشید:ورزش نه تنها می تواند به حفظ وضعیت بدن شما کمک موثر نماید، بلکه علاوه بر این نقش قابل توجه در بهبود انعطاف پذیری، هماهنگی، تقویت و قدرت تحمل اندام ها دارد. روش های فیزیوتراپی می تواند همچنین باعث کاهش سطح فشار و کمک به مثبت اندیشی بیمار شده و احساس امید را در بیمار زنده نگه دارد.

تمرین های حرکتی که ممکن است قبل از تشخیص بیماری برای شما تجویز گردد، لازم است به صورت مداوم تا حد امکان ادامه پیدا کند. در این حالت همچنین ممکن است در صورت نیاز نحوه انجام ورزش ها با پیشرفت در شرایط بیماری تغییر کرده و اصلاح شود. برای مثال ممکن است از بیمار خواسته شود به جای یک دوچرخه عادی از یک دوچرخه ثابت یا یک مجموعه از پدال ها استفاده نماید. این پدال ها همچنین می تواند برای تمرین های حرکتی بازو در صورت قرار گرفتن بر روی یک میز قابل استفاده باشند. ورزش های تجویز شده برای بیمار شامل موارد زیر هستند:

ورزش هایی که می بایست با تاکید بر وضعیت عضلات باز کننده (اکستنسور) یا ضد جاذبه انجام شود، زیرا این عضلات در نتیجه بیماری بیشتر از همه ضعیف می شوند. حرکت های کششی می بایست با تمرکز بر چرخش عضلات (گردن، کمر، ران و شانه) انجام شده و باعث کشیدگی عضلات جمع کننده (برای مثال، عضلات جمع کننده ران، زردپی، پشت زانو و ماهیچه ساق پا) شود. به احتمال زیاد هنگام ابتلا به پارکینسون این عضلات سفت می شوند. ورزش صورت می تواند برای بهبود وضعیت نمایش احساس در صورت مفید باشد. ورزش های تنفسی به منظور ریلکس کردن و نیز کمک به حفظ وضعیت مناسب ریه مفید هستند.ورزش های تعادلی نیز می توانند در برنامه های حرکتی بیمار مورد توجه قرار گیرند.

2- امواج مافوق صوت:

از امواج مافوق صوت برای درمان برخی علائم ناشی از ابتلا به عوارض بیماری پارکینسون استفاده می شود. بیماری پارکینسون می تواند باعث ایجاد گرفتگی و سفت شدن عمومی بافت در محل های مختلف بدن و به خصوص پایین شکم یا بالای ران شود. تغییرات ایجاد شده در نتیجه ابتلا به بیماری در وضعیت بافت های بدن ممکن است باعث شود وارد کردن سوزن به بافت برای تزریق دارو دشوار گردد و در بسیاری از مواقع این شرایط بر وضعیت جذب دارو تاثیر می گذارد. به هر حال، نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در این حوزه نشان می دهد امواج مافوق صوت (US) می توانند بطور موفقیت آمیز اینگونه مشکلات ایجاد شده در وضعیت بافت ها را درمان نمایند. تحریک مغناطیسی مغز نیز از دیگر روش های درمانی بیماری پارکینسون می باشد.

3- مصرف دارو:

تا به حال دارویی شفابخش برای درمان پارکینسون کشف نشده و داروهای تجویز شده که عمده ‏ترین آن‏ها با عنوان "L-Dopa" به بیماران داده می‏شود، تنها برای کاهش علائم بیماری مفید واقع است و همواره باید با فیزیوتراپی، روانکاوی و در برخی موارد با عمل جراحی نیز همراه باشد تا فرد مبتلا بتواند به طور نسبی به زندگی روزمره‏ ی خود ادامه دهد.

بهترین امیدهای درمان و مبارزه با پارکینسون در حال حاضر، در دست پژوهش‏گران و پزشکان متخصص در زمینه‏ ی ژن‏ درمانی است که در چند سال اخیر موفق شده‏ اند با انجام آزمایش‏های موفقیت‏ آمیزی به روی موش‏های آزمایشگاهی مبتلا به پارکینسون و تزریق سلول‏های بنیادی به مغز آن‏ها، به ‏طور چشم‏گیری از علائم بیماری بکاهند.

به گزارش رادیو فرانسه، در نخستین روزهای سال 2012 میلادی، پژوهش‏گران فرانسوی فعال در این زمینه موفق شدند همین آزمایش را بر روی میمون‏های مبتلا به پارکینسون پیاده کنند. آزمایشی که با موفقیت بسیاری همراه بوده است و چشم‏ اندازی است برای انجام نخستین آزمایش‏های بالینی نزد انسان و احتمال متوقف کردن و البته در آینده درمان کامل بیماری پارکینسون از راه ژن‏ درمانی و تزریق سلول‏های بنیادی به فرد بیمار است.

یکی از راهکار‌های درمانی مؤثر پارکینسون این است که دارو را به میزان کم برای بیمار تجویز کنیم و به تدریج میزان آن را افزایش دهیم. یعنی تا جایی که ممکن است از مریض بخواهیم با مشکلات خود مدارا کند. باید به او بگوییم که ایرادی ندارد که حرکاتش ضعیف و کندتر شده و در همین حدی که هست خوب است و انتظار زیادی از او نداریم. چون باید درمان دارویی را جلو ببریم و نمی‌خواهیم صورت مساله را پاک کنیم. بیمار باید آرام آرام خود را با این وضعیت تطبیق دهد. او و همراهانش باید از نظر حرکتی بیمار را حفظ کنند؛ چون تمایل فرد برای حرکت بسیار کم است و باید به او انگیزه داد برای اینکه حرکتش را افزایش داده و به هر بهانه‌ای او را به حرکت تشویق کنند. اگر فرد می‌خواهد به اتاق برود، باید یک دور هم در اتاق بزند و راه بیشتری برود، چون هر چه بیشتر حرکت کنند برایشان بهتر است و هر چه کمتر حرکت کنند وضعیت‌شان بدتر می‌شود. باید توجه داشته باشیم که تا زمانی که مجبور نباشیم این دسته از بیماران را بستری نکنیم مگر اینکه دچار مشکل حادی باشند؛ چون در بیمارستان حرکت کمتر است و بیماری تشدید می‌شود.

متأسفانه بعضی از پزشکان به این منظور که رضایت بیمار را به دست بیاورند، برای بیمار دارو با دوز بالا تجویز می‌کنند. در این حالت، علائم بیمار بهبود یافته و ظرف دو ماه هیچ علامتی از بیماری در فرد مبتلا دیده نخواهد شد. حتی از دوران سلامتی خود هم فعال‌تر می‌شوند، چون دوپامین به این فرد می‌رسد. در واقع می‌توان گفت: او را دوپینگ می‌کنند! و فرد می‌گوید من از قبل هم بهتر راه می‌روم. منتهی، چون بیماری ریشه کن نشده و در بدن فرد باقیست، بعد از مدتی با پیشرفت بیماری دیگر به دارو پاسخ مثبتی نخواهد داد.

4- رژیم غذایی مناسب:

مصرف برخی از مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات سد محکمی در برابر ابتلا به بیماری پارکینسون است که بهترین آنها شامل:

زعفران

مصرف مداوم زعفران می تواند به درمان بیماری پارکینسون و سایر مشکلات عصبی کمک کند. مصرف زعفران در دوران جوانی می تواند مانع از بروز بیماری های اعصاب، آلزایمر و پارکینسون در سنین بالا شود و مصرف متعادل آن در رژیم های غذایی توصیه می شود

رژیم غذایی مدیترانه‌ای که شامل انواع سبزی، میوه و حبوبات است خطر ابتلا به بیماری پارکسیون را کاهش می‌دهد.

پیش بینی می شود مصرف زیاد چربی های حیوانی به عنوان یک عامل خطر ساز برای ابتلا به بیماری پارکینسون باشد در صورتی که حبوبات، آجیل، سیب زمینی، سبزیجات و گوجه این امکان را کمتر می سازد.

5- کاشت الکترود عمقی در مغز

تحریک عمقی مغز (به انگلیسی: Deep brain Stimulation) نوعی روش درمانی (جراحی) در پزشکی است که در طی آن الکترودهایی در داخل مغز بیمار قرار داده می‌شوند. این الکترودها پس از کاشته شدن در مغز به یک دستگاه مولد پالس الکتریکی (به انگلیسی:Pulse generator) متصل می‌شوند. پالس الکتریکی تولید شده توسط دستگاه پالس ژنراتور از طریق الکترودهای کاشته شده در مغز به بافت‌های عمقی مغز انتقال یافته و از این طریق اثر درمانی خود را اعمال می‌نماید. روش درمانی تحریک عمقی مغز برای اولین بار در سال 1987 توسط جراح مغز و اعصاب فرانسوی علیم لویی بن عبید (Alim-Louis Benabid) به کار گرفته شد. در حال حاضر از این روش درمانی جهت معالجه بیمار پارکینسون و تعدادی از بیماری‌های عصبی و روانی استفاده می‌گردد.

در این روش با کارگزاری دو الکترود در سلول های عمقی مغز که ترشحات هورمونی آن‌ها دچار اختلال شده است، می توان عملکردشان را بهبود بخشید. این الکترود‌ها با اتصال به یک باتری که روی استخوان تر قوه قرار می گیرد، سلول های آسیب دیده مغز را تحریک الکتریکی می کنند تا اختلالات حرکتی و لرزش های بدن بیمار به حداقل برسد.

بیمارانی که به مصرف دارو جواب نمی دهند از جمله افرادی هستند که می توانند تحت این عمل جراحی قرار بگیرند. بهبود عملکرد بیماران تا 80 درصد و کاهش دوز مصرفی دارو بین 50 تا 70 درصد از نتایج مثبت این عمل جراحی است.

این جراحی یک روش بی خطر است، با این حال به ندرت عوارض جانبی DBS به طور کلی بالقوه و جدی مانند خونریزی یا سکته مغزی در حین عمل جراحی رخ می دهد. همچنین عوارض جانبی بالقوه ناشی از تحریک وجود دارد که ممکن است با تغییر تنظیمات محرک کاهش یابد. بیشترعوارض جانبی خفیف و موقتی هستند، مانند: افزایش وزن، مشکل در پیدا کردن کلمات، کاهش کیفیت تکلم و عفونت ضربان ساز یا الکترود، با این حال افزایش خطر خودکشی گزارش شده است.

عمل جراحی چگونه انجام می شود؟

معمولا چند ساعت طول می کشد. بیمار دربیشتر زمان DBS عمل جراحی جراحی بیدار خواهد بود. برای بیشتر بیماران یک الکترود در هر طرف از مغز قرار داده می شود. یک وسیله نگهدارنده جمجمه بیمار را در حین عمل جراحی ثابت نگه می دارد تا الکترود به طور دقیق در محل خود قرار داده شود. یک سوراخ کوچک در هر طرف از جمجمه ایجاد می شود و الکترود از طریق آن داخل مغز قرارمی گیرد. پس از آن هر یک از دو سیم الکترود از طریق مجرای زیرپوستی به یک دستگاه تحریک کننده متصل می شود که در زیر پوست قفسه سینه قرار می گیرد.

چه اتفاقاتی پس از عمل رخ می دهد؟

با استفاده از DBS پزشک شما باید بتواند با تنظیم DBS پس از جراحی دستگاهی که به تحریک کننده متصل می شود و تنظیم دوز داروها به بهترین حالت بیماری را کنترل کند. معمولا بهترین تنظیم سه تا شش ماه پس از عمل جراحی حاصل می شود.

نتایج کوتاه مدت چه هستند؟

درمان DBS ممکن است نتایج زیر را برای بیمار داشته باشد:

کوتاه تر شدن دوره های “خاموش شدن”

حرکات غیر ارادی خفیف تر و کوتاه تر می شوند

کاهش مقدار دارو

بهبود علائم غیرحرکتی مانند درد، اندوه و خواب

بهبود کیفیت زندگی

نتایج بلند مدت چیست؟

می تواند باعث بهبود دوره ها ی “روشن شدن” و حرکات DBS با گذشت زمان بیماری پارکینسون را درمان نمی کند یا از DBS غیر ارادی شود، با این حال پیشرفت آن جلوگیری نمی نماید.

0

پارکینسون معمولاً درسنین بالای 60 سال رخ می‌دهد، ولی به طور استثتناء در جوان‌ها هم مواردی از ابتلاء به پارکینسون وجود دارد که در این صورت ممکن است زمینه‌های ژنتیکی در ایجاد بیماری دخیل باشند.

براساس آمار‌های موجود، ممکن است یک درصد از افراد بالای 60 سال دچار پارکینسون شوند که البته این مقدار قابل توجه است.

شاید بسیاری از ما بیماری پارکینسون را مساوی با لرزش اندام بدانیم اما این تنها یکی از مشخصه های بیماری پارکینسون است. از هر 100 نفر که بیش از 60 سال سن دارند، یک نفر به پارکینسون مبتلا می شود. این بیماری معمولا در 60 سالگی آغاز می شود. البته افراد جوان تر هم به پارکینسون مبتلا می شوند. حدود 5 تا 10 درصد افرادی که به پارکینسون مبتلا می شوند کمتر از 40 سال دارند.

0

علت بیماری پارکینسون معلوم نیست، مطالعات اخیر نشان داده‌اند که عوامل ژنتیکی و محیطی از قبیل سابقه فامیلی مثبت، جنسیت مذکر، ضربه به سر، تماس با آلاینده‌ها (به ویژه حشره کش‌ها و آلودگی هوا)، آسیب مغزی، رژیم‌های غذایی حاوی مقادیر بالای چربی‌های اشباع نشده، کمبود اسیدفولیک و ویتامین ‌D و B12، دیابت، استفاده از آب چاه یا مصرف ترکیبات آفت‌کش، استرس و شیوه نوین زندگی در بروز این بیماری موثرند.

تا به‏ حال پژوهش‏گران علت خاص و دقیقی را در این زمینه به درستی شناسایی نکرده ‏اند، ولی بنا به نتایج آخرین تحقیقات پژوهش‏گران فرانسوی، اگر نخستین علائم ابتلا به پارکینسون، نزد بیمار قبل از سن 45 سالگی پدید آید، به احتمال بسیار زیاد، ابتلا به این بیماری عامل ژنتیکی دارد.

البته بنا به اظهارات برخی محققین و پژوهش‏گران امریکایی، یکی از عوامل اصلی ابتلا به پارکینسون فاکتورهای زیست‏ محیطی و خصوصاً آلودگی‏های مختلف موجود در حیطه‏ی زندگی فرد بیمار، اعم از آلودگی‏های شیمیایی- صنعتی و یا دیگر آلودگی‏ های زیست‏ محیطی است.

دلیل یا دلایل اصلی ابتلا به این بیماری هنوز ناشناخته است اما در سال های اخیر تحقیقات مختلف نشان دهنده ی تاثیر فاکتور هایی از جمله ژنتیک، عوامل محیطی و عادات تغذیه ای می باشد.

محققان متوجه شده اند که جهش های ژنتیک خاص می تواند باعث ابتلای فرد به بیماری پارکینسون شود.

در واقع تغییرات ایجاد شده در برخی ژن های خاص می تواند خطر ابتلا به این بیماری را افزایش دهد هر چند که این تغییرات ژنتیک با ریسک پایینی همراه است و این عامل در موارد نادر باعث ابتلا به این بیماری می شود.

قرار گرفتن در معرض مواد سمی یا فاکتورهای محیطی می تواند ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون را افزایش دهد اما این ریسک نیز به نسبت کم و ناچیز است. در واقع به نظر می رسد حشره کش‌ها خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهند.

احتمال ابتلا به این بیماری در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بیشتر است.

استرس، مصرف داروهایی نظیر فنوتیازین‌ها، آسیب مغزی، تومورها، آنسفالیت پس از آنفلوانزا، عفونت با ویروس‌های دارای رشد آهسته یا مسمومیت با مونواکسیدکربن (احتمالاً) می‌تواند علت بروز این بیماری باشد.بیماری پارکینسون در بسیاری از مبتلایان به صورت مستقیم با وراثت در ارتباط نیست؛ اما محققان تعدادی از ژن‌های دخیل در این بیماری را در تعدادی از خانواده‌ها شناسایی کرده‌اند. این به این معنی است که اگر والدین شما مبتلا به بیماری پارکینسون هستند، احتمال ایجاد این بیماری در شما کمی بالاتر از سایرین است.

2

جویدن ناخن یکی از عادات کودکان است که والدین را بسیار ناراحت و کلافه می کند. تحقیقات نشان می دهد که تقریباً 38 درصد کودکان 6 4 ساله ناخن هایشان را می جوند.

این عادت تا 10 سالگی به اوج خود می رسد و در مواردی تا 60 درصد کودکان افزایش می یابد. همچنین بیشترین میزان ناخن جویدن در پسران 14 13 ساله است. ناخن جویدن در دختران حدود 11 سالگی به بیشترین حد خود می رسد. جالب این که تقریباً 20 درصد نوجوانان کماکان درگیر این مشکل هستند و 20 10 درصد این عده نیز تا بزرگسالی عادت ناخن جویدن را حفظ می کنند.

جویدن ناخن نه تنها منظره ناخوشایندی دارد بلکه موجب بیماری کودک نیز می شود.جویدن ناخن ها به ویژه تا ته پوشش شاخی ناخن منجر به خونریزی می شود و پوست را مستعد تماس با میکروب ها کرده و خطر ابتلا به عفونت را در این ناحیه افزایش می دهد.به علاوه وقتی کودک ناخن های پر از میکروب را وارد دهان می کند خطر ابتلا به امراض مختلف برای وی افزایش پیدا می کند.

علت چیست؟

یکی از باورهای رایج این است که فشارهای عصبی و تنش های روزانه موجب ناخن جویدن در کودکان و نوجوانان می شود، این باور که تا حد زیادی نیز درست است موجب شده گروهی از روان شناسان بر این باور باشند که نفس «جویدن ناخن» عادتی زشت و ناپسند نیست، بلکه تنها راهکاری برای رهایی از تنش و استرس در کودک است.

عصبانیت بیش از حد ناشی از فشارهای روحی و اضطراب برای تسکین ناراحتی ها، دلواپسی و تضاد های فکری، بلا تکلیفی به خاطر درگیری با والدین، امتحانات، پاسخ دادن به معلم، تماشای فیلم های ترسناک، تقلید از دیگران، والدین، دوستان،هیجان بیش از حد و عکس العمل خصومتی در مقابل والدین و دیگران از دیگر علل جویدن ناخن محسوب می شود.

راه جلوگیری

علت را رفع کنید: منتظر پاسخ کودکتان که چرا ناخن هایش را می جود نباشید و او را به خاطر انجام این عمل سرزنش نکنید،. توجه کنید کودکتان در چه موقعیت هایی این عمل را انجام می دهد. جست جو کنید که چه مساله ای باعث شده است آرامش و امنیت کودکتان را به هم بزند. آن را دریابید، این تلاش شما برای پی بردن به مشکل کودک و توجه به حل آن می تواند بزرگترین گام برای از بین بردن اختلال ناخن جویدن باشد.

- ناخن کودک را کوتاه کنید: کوتاه کردن ناخن های بلند به کودکان در زمینه ترک این عادت بسیار کمک می کند. ناخن های کوتاه شده کمتر جویده می شوند، سعی کنید هرچند روز یک بار ناخن های کودک را بگیرید و سوهان بزنید.

- دعوا نکنید: هیچگاه کودک را بخاطر ناخن جویدن دعوا نکنید بلکه توجه او را از جویدن ناخن دور کنید. کودک باید احساس خوبی نسبت به خود پیدا کند.شرمنده کردن سرزنش، تحقیر، تهدید و تنبیه کودک هیچ اثری درمانی ندارد بلکه عادت را تشدید می کند و باعث اختلالات دیگر نیز می شود. به جای این کار به او اعتماد به نفس بدهید.

حواس کودک ر ا پرت کنید: سعی کنید حواس کودک را هنگام جویدن ناخن پرت کنید، از او کارهایی بخواهید که مجبور شود از انگشتانش استفاده کند درست کردن کاردستی یا کشیدن نقاشی روش خوبی برای این کار است.

- فلفل نزنید: کارشناسان معتقدند پاشیدن فلفل یا مالیدن مواد تلخ به انگشتان و ناخن کاربردی در درمان این مشکل ندارد.